تماس با ما

لینکدین اینستاگرام تلگرام

اطلاعات تماس

آدرس: تهران میدان نوبنیاد ، خیابان شهید لنگری ، ابتدای خیابان صنایع پلاک۴۳ واحد شرقی

کد پستی: ۱۶۹۳۷۱۷۸۵۷
صندوق پستی: ۱۹۴۱-۱۹۳۹۵
تلفن: ۹۱۰۰۵۴۵۲ – ۹۸۲۱+
پست الکترونیکی:info@dscsco.ir

واحد فروش

تلفن: داخلی ۲   ۹۱۰۰۵۴۵۲ – ۹۸۲۱+
تلفن مستقیم: ۷۵۴۷۱۷۷۷ – ۹۸۲۱+
فضای مجازی: ۱۰۲۲۸۴۰ – ۹۹۸ ۹۸+
پست الکترونیکی:Sales@DSCSCO.ir

واحد پشتیبانی

تلفن: داخلی ۱   ۹۱۰۰۵۴۵۲ – ۹۸۲۱+
تلفن مستقیم: ۷۵۴۷۱۷۷۰ – ۹۸۲۱+
فضای مجازی: ۱۲۷۰۲۷۰ – ۹۹۸ ۹۸+
سامانه پشتیبانی و تیکتینگ: https://support.papraco.com